O FIRMIE
Firma ASMUS została założona w 1991 roku przez dwóch inżynierów mechaników z praktyką w biurach projektowych.

Trudności zaopatrzeniowe w latach osiemdziesiątych XXw. stanowiły istotny czynnik ograniczający inwencję twórczą każdego konstruktora. Stąd, a także na fali przemian ustrojowych, narodził się pomysł podjęcia próby wypełnienia pewnej luki zaopatrzeniowej w zakresie łożysk tocznych.

Początki były skromne, lecz z czasem przybywało doświadczenia, powiększał się magazyn, poszerzały się kontakty. Stawaliśmy się istotnym trybem lokalnej gospodarki, o stale poszerzającym się zasięgu.
Powiększył się także skład osobowy ASMUSA, który po kilku zmianach personalnych, wykrystalizował się w zgrany, fachowy i godny zaufania zespół.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, stale rozszerzaliśmy i rozszerzamy nasz asortyment, o którym więcej w naszej OFERCIE.

Położenie geograficzne, a także doświadczenie zawodowe sprawiają, iż szczególnie jest nam bliska gospodarka morska i związane z nią budownictwo okrętowe.
Jednakże z jednakowym zapałem obsługujemy wszelkie inne gałęzie gospodarki - jak przemysł, motoryzacja, budownictwo, rzemiosło czy rolnictwo.

ASMUS, to coś więcej niż firma handlowa. To również grono życzliwych osób, chętnie służących fachową radą, wspólnie konsultujących problemy, na miarę swoich niemałych merytorycznych możliwości.
Fachowość, rzetelność, szacunek wobec Klienta i przyjazne stosunki z konkurencją to cechy, które nas wyróżniają.

Spróbujcie Państwo, a nie zawiedziecie się.